Oogartsen Praktijk Wemmel

Belangrijke informatie voor het maken van een online afspraak ?

  • Maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken.

  • Bepaalde onderzoeken vergen meer tijd, bv. gezichtsveld bij glaucoom (oogdruk), medische attesten, chauffeursonderzoek, e.d.. Klik hier steeds “extra test” of "chauffeur" aan zodat er voldoende tijd wordt voorzien. Vermeld bij het maken van de afspraak ook de reden.

  •  Indien u een oogfundus onderzoek nodig heeft voor o.a. diabetes (suikerziekte) en u hiervoor druppels dient te krijgen om de pupil te verwijden, kan u gedurende 3 à 4 uur niet met de auto rijden. Gelieve hier rekening mee te houden.

  • Wij wensen onze taak als arts in de beste omstandigheden uit te voeren. Wij gaan er dan ook van uit dat indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, u deze tijdig afbelt (minstens 24u op voorhand). Artikel n° 75 van de Code van de Nationale Orde van Geneesheren staat ons toe om een schadevergoeding aan te rekenen voor een niet nagekomen afspraak en dit zonder het afleveren van een getuigschrift van verstrekkende zorg. Bij niet nagekomen afspraken wordt er 20 euro gefactureerd.