Oogartsen Praktijk Wemmel

De raadplegingen bij uw oogarts

De raadplegingen gebeuren ENKEL op afspraak. De afspraken kunnen gemaakt worden:


Via internet op de website:

 • Kies de gewenste week/dag/uur

 • Klik op “afspraak”

 • Vul de gevraagde gegevens in (naam, geboortedatum, tel.nr., e-mail)

 • Kies "extra test" of "chauffeur" als u dit nodig hebt (gezichtsveld, chauffeursonderzoek, attesten invaliditeit). Dit is niet nodig voor een test met druppels om de pupil te verwijden.

 • Verduidelijk eventueel de reden van de raadpleging

 • Druk op “opslaan”


Telefonisch

 • 02 460 42 11
 • Secretariaat is elke werkdag geopend van 8u30 tot 12u30


Voor een vlot verloop

 • Kom op tijd, minsten 5 minuten voor uw afspraak, zodat anderen niet onnodig dienen te wachten.

 • Verwittig tijdig indien u uw afspraak niet kan nakomen (annuleren of verzetten kan enkel telefonisch). Een niet nagekomen afspraak wordt gefactureerd aan 20 euro.

 • Maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken. 

 • Uw arts staat ook in voor spoedgevallen. Daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten, ondanks uw afspraak.

 • Bepaalde onderzoeken vergen meer tijd, bv. gezichtsveld (duurt +/- 30 minuten), medische attesten, chauffeursonderzoek, e.d.. Vermeld bij het maken van de afspraak ook de reden, zodat er voldoende tijd voorzien kan worden.

 • Indien u een oogfundus onderzoek nodig heeft voor o.a. diabetes (suikerziekte) en dus hiervoor druppels krijgt om de pupil te verwijden, kan u gedurende 3 à 4 uur niet met de auto rijden. Gelieve hier rekening mee te houden.

 • Gelieve uw identiteitskaart klaar te nemen voor u binnen gaat bij de dokter, zo kunnen we uw gegevens vlot nakijken.

 • Voor uw en onze veiligheid verkiezen we betaling met bankkaart in de praktijk.
 • We zijn niet geconventioneerd. We zijn wel geaccrediteerd.