Oogartsen Praktijk Wemmel

Attesten en formulieren ?

  • Maak tijdig een afspraak. Wacht niet tot de flesjes volledig leeg zijn.
  • Voorschriften worden niet los van een raadpleging afgeleverd. Vraag dus voldoende voorschriften als u op consultatie bent. Bij langdurige behandelingen (vb. glaucoom) kan u de voorschriften ook aan uw huisarts vragen.
  • Indien u buiten de consultatie nog een attest of voorschrift nodig heeft, zal hiervoor een administratieve kost van 5 euro aangerekend worden. U krijgt hiervoor een attest van de mutualiteit voor terugbetaling.
  • Uw arts mag enkel attesten afleveren die overeenkomen met de realiteit.
  • Het invullen van medische attesten, verzekeringsaanvragen, invaliditeitspapieren e.d. vergt een voorafgaand onderzoek. Maak hiervoor een afspraak en vermeld dit bij het maken van de afspraak.
  • Indien u een duplicaat wenst van een 'getuigschrift van verstrekkende zorg' wordt een administratieve kost van 10 euro aangerekend waarvoor u een attest voor de mutualiteit krijgt.
  • Medische voorschriften (medicatie, bril, ...) en attesten mogen NIET via mail verstuurd worden (privacy-wetgeving.
  • Indien u een document of attest wenst, gelieve dan uw vraag via e-mail te stellen. Indien we over alle recente informatie beschikken, kunnen we het gevraagde document klaar maken en kan u het komen ophalen tijdens de consultatie-uren.
  • Indien u het document wenst te ontvangen via de post, dient u ons een reeds geadresseerde (volledig adres) en gefrankeerde enveloppe te bezorgen.