Oogartsen Praktijk Wemmel

Hallo met dokter ...

Indien u een vraag heeft, kan u steeds mailen naar: oogartswemmel@hotmail.com.

Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Hiervoor dient u dan ook op raadpleging te komen.

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen wij geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden van uw mail.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Voorschriften worden niet los van de raadpleging afgeleverd. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden

Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen. Wij kunnen geen raadpleging houden aan de telefoon. Dit kan immers aanleiding geven tot een verkeerde inschatting van het probleem. Telefonische consultaties worden (terecht) verboden door de Orde van Geneesheren.